Stortgas

Stortgas ontstaat door de afbraak van organische resten in afval. Stortgas bestaat voornamelijk uit methaan dat bijdraagt aan het broeikaseffect als dit in het milieu vrijkomt. Door het stortgas te onttrekken aan de stortplaats wordt deze emissie voorkomen en kan deze nuttig aangewend worden. Het stortgas kan gebruikt worden voor het opwekken van duurzame elektriciteit en warmte maar het rendement hiervan is beperkt. Het aanwenden als aardgas of voertuigbrandstof resulteert in een veel hoger rendement.

Stortgas kan evenals biogas opgewerkt worden tot aardgas kwaliteit.

De samenstelling van het stortgas is afhankelijk van het gestorte afval. Een extra reinigingsstap voor afvang van de chloor – fluor verbindingen kan noodzakelijk zijn

Stikstof verwijdering
Omdat een grote stortplaats veelal niet zo eenvoudig afgedicht kan worden als een vergister is er meer stikstof in het gas aanwezig. Als er teveel stikstof aan om de vereiste gaskwaliteit te bereiken dient het stikstof verwijderd te worden.

In 2008 hebben wij een PSA stikstofverwijderingstechniek ontwikkeld waarmee het mogelijk is ook stortgas tot H gas kwaliteit op te werken.