Membraan

Membraanscheiding is een van de klassieke methoden voor het zuiveren van gas. Het membraanproces is gebaseerd op het gebruik van permeabele membranen voor scheiding van methaan en CO2. De eerste generatie membraansystemen vereisten hoge drukken (40 bar) en de efficiency was laag. Met de huidige generatie membranen, is de vereiste druk lager (normaal 8 – 17 barg) en kan een efficiëntie van 99,5 % bereikt worden met een 3-traps systeem.

Membraanscheiding heeft zich bewezen als een simpele, energie efficiënte en milieu vriendelijke methode voor het opwerken van biogas.

De volgende kenmerken karakteriseren het membraanproces:

  • Hoog methaan rendement mogelijk (kleine methaanverliezen < 0,5 %).
  • Laag productgas verlies, dus meer m³ aan groengas.
  • Lage methaan emissies dus lage bijdrage aan het broeikaseffect.
  • Compact en eenvoudige proces opzet
  • Geen warmte gebruik
  • Droog proces, geen gebruik van water en/of chemicaliën
  • Betrouwbare installatie.
  • Lage bedrijfs- en onderhoudskosten.
  • Volledige automatische bediening.