LP Cooab® amine absorptie

In 2001 ontwikkelden wij de innovatieve LP Cooab® technologie. Dit proces is gebaseerd op de omkeerbare chemische absorptie van CO2 bij lage druk. De CO2 wordt verwijderd met een op amine gebaseerde vloeistof in een absorber kolom. De vloeistof wordt geregenereerd voor hergebruik met warmte in een stripper kolom. De speciale amine samenstelling, met onze handelsnaam Cooab® is een belangrijk element in dit proces.

Greenmac

De volgende kenmerken karakteriseren het LP Cooab® opwerkingsproces:

 • Hoog methaan rendement (kleine methaanverliezen < 0,1 %).
 • Geen productgas verlies, dus meer m³ aan groengas.
 • Geen methaan emissies, dus lage bijdrage aan het broeikaseffect.
 • Laag elektriciteitsverbruik (enkel productgas wat op druk gebracht hoeft te worden).
 • Hergebruik van het CO₂ mogelijk (zuiverheid > 99,5 %).
 • Betrouwbare installatie.
 • Lage bedrijfs- en onderhoudskosten.
 • Volledige automatische bediening.

Stabiel en Robuust proces

 • Terugwinning van CO2 mogelijk
 • Hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid door bewezen ontwerp en ervaring
 • Automatische aanpassing aan wijzigingen in ruwgas capaciteit en kwaliteit
 • Mogelijkheid van warmte terugwinning