Bio-UP®

Bio-UP® : maak optimaal gebruik van uw biogas!

Wilt u met de mest van uw bedrijf Biogas produceren? Dat wordt nu veel aantrekkelijker! Want met Bio-UP® p kunt u uw Biogas opwaarderen tot Groen Gas, waardoor u het kunt leveren aan het aardgasnet. En dat kan met een kleinschalige installatie al interessant zijn. Voor een bedrijf met  circa 200 melkkoeien kan dit met bijmenging al rendabel.

Greenmac heeft met CCS een kleinschalige biogasopwerking ontwikkeld voor 60 Nm3/h biogas de Bio-UP® genaamd. Hoewel vergisting met een gasmotor een mooie duurzame techniek is, is het rendement van een gasmotor laag. Ongeveer 35% wordt omgezet in elektriciteit, de rest in warmte wat veelal niet of beperkt benut kan worden. Bij biogas opwerking naar groen gas ligt het rendement veel hoger: op ongeveer 90%. De Bio-UP® kan het biogas van de mest van ca 500 koeien verwerken.

Greenmac is the proud winner of INEL d’or 2020 with the Bio-UP®

In 2015 is een eerste pilot unit in bedrijf genomen van 20 Nm3/h bij melkveebedrijf De Marke in Hengelo. Een verdere ontwikkeling en optimalisatie van het systeem heeft geleid tot de realisatie van succesvolle projecten in 2019.

Kenmerken Bio-UP®:

  • Hoog methaan rendement (kleine methaanverliezen < 0,1 %).
  • Geen productgas verlies, dus meer m³ aan groengas.
  • Geen methaan emissies, dus lage bijdrage aan het broeikaseffect.
  • Geschikt voor injectie in het lage druk gasnet
  • Laag elektriciteitsverbruik
  • Betrouwbare installatie.
  • Lage bedrijfs- en onderhoudskosten.
  • Volledige automatische bediening.