Herkeur, reparatie & renovatie

Al deze activiteiten kunnen op verzoek worden geleverd voor stationaire en voor verplaatsbare apparatuur.

  • Tot de service behoren b.v. de hercertificering van apparatuur en de levering van reserveonderdelen.
  • Het onderhoud omvat o.a. ook de controle op functionaliteitsapparatuur.
  • Modificatie omvat bijvoorbeeld ook elke verandering of wijziging van apparatuur.
  • Reparatie omvat o.a. het verhelpen van beschadigingen of onvolledig functioneren van de apparatuur.
  • Bij refurbishment wordt de apparatuur b.v. na langdurig gebruik in de originele of in een betere staat gebracht door onderhoud, modificatie en reparatie van de apparatuur en indien van toepassing en/of op verzoek hercertificering.